КОНКУРС ДЛЯ АУДИТОРІВ

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

ТОВ «КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2022 звітний рік  з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на звітну дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Засновників Компанії,  Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ»

Скорочене найменування

ТОВ «КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ»

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

36218498

Дата та орган державної реєстрації

22.10.2008 р., Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

04176, м. Київ, Подільський район, вул. Електриків, буд. 29А

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство 

Дата запису: 02.11.2017 Номер запису: 10711450000039379

Основні види діяльності

64.91 Фінансовий лізинг

Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 30.09.2022 року, тис. грн.

14 082

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг  за 9 місяців 2022 року, тис. грн.

2 783

Кількість штатних працівників

6

Кількість ліцензій

1

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та які:

 • відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і спеціалістів, які залучаються до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.
 • Суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються до виконання відповідного   завдання, є незалежними від підприємства, якому надаються послуги з аудиту
 • Період, що перевіряється 01.01.2022 – 31.12.2022 
 • Період перевірки 15.02.2023 – 31.03.2023
 • Термін надання аудиторських висновків 11.04.2023
 • Дата оголошення конкурсу – 01.02.2023
 • Період приймання пропозицій – 01.02.2023- 10.02.2023
 • Дата рішення  щодо призначення аудитора – 14.02.2023
 • Строк (дата) підписання договору – 16.02.2023
 • досвід роботи;
 • репутація на ринку;
 • цінова пропозиція.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу kalina@kalina-leasing.com  в такому складі:

 • комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;
 • запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
 • розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
 • розкриття інформації про достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

 

 

на сайті проводяться технічні роботи
доступ до основної інформації незабаром буде відновлено