Фінансові показники

Баланс на 31.12.2018

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Баланс на 31.12.2017

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Баланс на 31.03.2018

Звіт про фінансові результати за І квартал 2018 року 

Аудиторський висновок станом на 31.03.2018

Баланс на 30.06.2018

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2018 року 

Баланс на 30.09.2018

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 року 

Партнери

Публічне акціонерне товариство “Страхова компанія “Країна”, код за ЄДРПОУ 20842474

Місцезнаходження: 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29А

(044) 590-48-00/01
(телефон/факс)
Krayina@krayina.com
(адреса електронної пошти)
www.krayina.com
(адреса веб-сайту/веб-сторінки)