Інвесторам

Облігації, це борговий цінний папір, який має інтерес для широкого кола інвесторів. На даний час в обігу знаходиться перший випуск облігацій “Калина -Автолізинг”

Облігації підприємства (відсоткові іменні)
Ємітент ТОВ “Калина- Автолізинг”
ISIN UA 5000000571
Серія А
Купоний період 91 день
Об”єм випуска 90 (дев’яносто) штук
Мета залучення коштів поповнення лізингового портфеля
Номінальна вартість облігації 100 000 грн.
Погашення 02.10.2024
Державна реєстрація випуску свідоцтво №48/2/19 від 28.11.2019
Ставка купоного доходу 20%

Відповідно до рішення про емісію облігацій наступним повідомляємо:
на 3 та 4 відсотковий період втановлюється нова відсоткова ставка, яка становить – 15 % річних
на 5 и 6 відсотковий період втановлєна відсоткова ставка – 15% річних
на 7 та 8 відсотковий період відсоткова ставка не змінюється та залишається – 15 %
на 9 та 10 відсотковий період ставка залишається не змінной та складає – 15 %
на 11 та 12 відсотковий період вставновлена ставка в розмірі – 8 %.