Фінансова інформація

2021 рік


Баланс за 1 кв.2021
Форма 2 за 1 кв.2021
Баланс 1 пол 2021
Форма 2 за 1 пол 2021
Баланс за 9м 2021
Форма 2 за 9м 2021
Конкурс на аудит 2021

2020 рік


Баланс_1_2020
Форма 2
Особлива інформація_27.11.20
Баланс за 6 міс 2020
Звіт про фін.рез за 6 міс 2020
Протокол 27/11
Баланс_9 мес_2020
Форма 2_9мес_2020
Конкурс на аудит 2020
Аудиторський звіт 2020
Баланс_2020
Власний капітал 2020
Примітки 2020
Рух коштів 2020
Фінансові результати 2020

2019 рік


Аудит_звіт_даних_2019
Аудит_фін_звіт_2019
Баланс за 2019
Звіт про власний капітал за 2019
Звіт про рух гр.коштів за 2019
Звіт про фін.рез за 2019
Примітки_2019

2018 рік


Баланс_2018
Фінансовий результат_2018
Рух коштів_2018
Власний капітал_2018