Головна сторінка

Ласкаво просимо на сайт ТОВ “КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ”!

Основною метою діяльності Товариства є надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), у тому числі фінансового лізингу – діяльності, спрямованої на інвестування власних або залучених фінансових коштів, а також для здійсненні іншої, не забороненої чинним законодавством України підприємницької діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної.

 

 

Про нас

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ”

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 36218498

Довідка про взяття на облік ТОВ “КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ” Нацкомфінпослуг: ФЛ № 619 від 08.02.2018р.

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.06.2018 №903 прийнято рішення про видачу ТОВ “КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ” безстрокової ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу (Нацкомфінпослуг: реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги)

Виконавчий орган (одноосібний): директор ТОВ “КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ” Мишко Андрій Григорович

Наглядова рада ТОВ “КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ”: не створювалася

Відокремлені підрозділи ТОВ “КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ”: не створювалися

Перелік фінансових послуг: надання послуг фінансового лізингу

Види діяльності за КВЕД-2010:

64.91 Фінансовий лізинг (основний)

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Місцезнаходження: 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29А, тел./факс (044) 590-48-00/01

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

Телефон довідкової телефонної служби:

(044) 234-39-46

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3

Орган з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)

Телефон: (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
Факс: (044) 279-48-83

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1

Інформація для споживачів (клієнтів) ТОВ “КАЛИНА – АВТОЛІЗИНГ”, яка повинна надаватися відповідно до статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

Ціна/тариф фінансової послуги розраховуються після обрання клієнтами розміру авансового лізингового платежу, банку-кредитору, страхової компанії, інших умов надання фінансової послуги

Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу

Примірний договір фінансового лізингу

Структура власності

Истотні учасники

КЛЮЧОВІ ОСОБИ

СТРУКТУРА 09.08.2021

Відомості

СТРУКТУРА на 17.02.22

Відомості про власників істотної участі на 17.02.22

Відомості про остаточних ключових учасників на 17.02.22

Умови фінансування

Інформація емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зменшення статутного капіталу) від 22.05.20 Річний звіт за 2019р. Річний звіт за 2019р. у машиночитальному форматі Календарний план на 2021р. Річний звіт за 2021р. Річний звіт за 2020 р. у машиночитальному форматі Звіт за 1 квартал 2021р. Звіт за 1 квартал 2021р. у машиночитальному форматі Звіт за 1 пів.21 …

Умови фінансування

ТОВ “КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ” пропонує оптимальні умови фінансування безпосередньо під запит клієнта та для його бізнесу або особистої мети. Саме тому послуга лізингу якісно відрізняється від інших послуг фінансування. Продукт «Red» Аванс від 30% Процентна ставка – від 18% річних Термін лізингу від 12 до 84 місяців Валюта фінансування на вибір – UAH, USD, EUR Графік платежів …

Фінансові показники

Баланс на 31.12.2018 Звіт про фінансові результати за 2018 рік Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік Звіт про власний капітал за 2018 рік Баланс на 31.12.2017 Звіт про фінансові результати за 2017 рік Баланс на 31.03.2018 Звіт про фінансові результати за І квартал 2018 року  Аудиторський висновок станом на 31.03.2018 Баланс на 30.06.2018 …

Контакти

Найменування Товариства:

Українською мовою

 повне ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ”

 скорочене ТОВ “КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ”

Російською мовою

 повне ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“КАЛИНА-АВТОЛИЗИНГ”

 скорочене ООО “КАЛИНА-АВТОЛИЗИНГ”

Англійською мовою

 повне “KALINA-AUTOLEASING” LIMITED LIABILITY
 скорочене “KALINA-AUTOLEASING” LTD

Місцезнаходження: 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 29А

(044) 590-48-00/01
(телефон/факс)
kalina@kalina-leasing.com
(адреса електронної пошти)
www.kalina-leasing.com
(адреса веб-сайту/веб-сторінки)